Enoletni specialistični program: Psihosocialno svetovanje otrokom in mladostnikom – predstavitev izvajalk

Izvajalke 1. in 2. modula:

Nina Kočar, uni. dipl. biopsihologinja, MSc Counselling studies, direktorica in ustanoviteljica Lunine vile

Sem diplomantka biopsihologije Univerze na Primorskem in magistra svetovanja in psihoterapije University of Edinburgh, po srcu pa predvsem oseba z veliko strasti do dela z otroki ter glasna zagovornica prepričanja, da prav vsak otrok šteje. Profesionalne in osebne izkušnje, radovednost ter pomanjkanje tovrstnih storitev v Sloveniji so botrovali dejstvu, da sem ustanovila Inštitut za zaščito otrok Lunina vila, so. p.

Že več kot 5 let vsakodnevno nudim psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom, ki so preživeli travmatične izkušnje.
Pri svojem delu uporabljam različne kreativne tehnike in pristope, ki mi pomagajo vstopiti v otrokov svet in ga zares razumeti, tudi v situacijah, ki so tako hude, da besed sploh ni. Igrače, slikanice in pesek so eni izmed mojih najljubših pripomočkov, ki jih uporabljam pri svojem delu in bi jih rada predstavila tudi vam. Z vsem srcem verjamem, da čisto vsak otrok šteje, da se je za vsakega vredno potruditi in da je moja naloga, da najdem njegovo abecedo, ne da se on nauči moje.

Kamila Holla, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, mag. terapevtske pedagogike

Eden bolj jasnih spominov iz časa študija terapevtske pedagogike (Univerza Komenskega, Bratislava, Slovaška) je prvo srečanje z igralno terapijo, ki me je tako prepričala, da sem se odločila tudi za zaključni izpit na tem področju. Kasneje sem se specializirala iz nedirektivne igralne terapije (Play Therapy Institut, Bratislava, Slovaška), ki me vsakodnevno navdušuje s svojo širokospektralno učinkovitostjo. Gre za spoštljiv in občutljiv pristop, ki izhaja iz humanističnega, na človeka orientiranega teoretičnega ozadja.

Poleg igralne terapije, ki je namenjena otrokom do dvanajstega leta starosti, izvajam terapijo odnosa med staršem in otrokom (Play Therapy Institut, Bratislava, Slovaška) z namenom spodbuditi zdravljenje ter poglobitev tega, za otroka najpomembnejšega odnosa. Usposabljala sem se tudi pri vrhunskih strokovnjakinjah Sue Brennan (Integrativni pristop v terapiji travme) in Karen Stagnitti (Nauči se igrati).

Sem zagovornica zgodnje obravnave na področju travme. Poskušam prispevati k ozaveščanju širše družbe o pomenu zgodnje in razvojne travme ter spremeniti splošno miselnost, da so otroci trpežni in bodo težke izkušnje z lahkoto pozabili, prerasli. Pri svojem delu uporabljam znanje, ki ga nenehno nadgrajujem, veščine in senzibilnost, ki so sad dolgoletnih izkušenj dela z ranljivimi skupinami.

Jerica Okorn, diplomantka psihosocialne pomoči

Življenje me je že od malega vodilo skozi izkušnje in poti, ki niso bile vedno lahke. Kot pravijo: »Sreča ni to, da ti je postlano le z rožicami!« In imajo prav. Tako sem našla svojo srečo, svoje poslanstvo. Ko sem si nekaj let nazaj predstavljala malo Jerico in njeno otroštvo, sem vedela, da želim in si bom prizadevala nuditi roko tistim, ki jo potrebujejo in so se znašli v temi. Ljudem, ki so se na neki točki izgubili, ker jih je bolečina ohromila. Ljudem, ki ne najdejo prave poti. Sledila sem svojemu srcu in želja po znanju ter delu na sebi me je vodila na Fakulteto za uporabne družbene študije – smer Psihosocialna pomoč. Tu sem pridobila veliko znanj in predvsem potrditev, da si tega resnično želim ter da je pomoč ljudem resnično moje poslanstvo.

Udeležbe na različnih predavanjih in usposabljanjih so me navdihnile za delo z otroki. Spoznanje, da so ravno otroci tisti, katerim lahko ponudim svojo roko, me je vodilo v Lunino vilo, kjer sem sprva opravljala prakso, kasneje pa se postopoma vključevala v aktivnosti tudi po zaključku študijske prakse.

Moja želja je skozi pristno otroško igro, zgodbe, ustvarjanje in pozitivne reparativne izkušnje pomagati otrokom, da bi se počutili vredne, ljubljene in pomembne kljub izkušnjam, ki so jim kazale nasprotno. Želim pokazati, da bolečina v življenju pride, ampak jo lahko uporabimo sebi v prid in iz nje zrastemo.

Irena Kuntarič Žibert, BA. Pth., spec. psihoterapije otrok in mladostnikov pod supervizijo

Diplomirala sem na univerzi Sigmund Freud Ljubljana.

Svoje znanje sem skozi poklicno kariero nadgrajevala z raznimi seminarji. Eno izmed pomembnih je bilo tudi enoletno izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov na SFU Ljubljana. Trenutno sem vključena v nadaljevalno enoletno izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov ter študij druge bolonjske stopnje psihoterapevtske znanosti. Veliko novega znanja mi je nudilo tudi intenzivno izobraževanje iz zgodnje obravnave otrok z avtizmom in njihovih družin (ESDM).

Kot vodja Zavoda Neva vodim pomemben projekt za otroke in mladostnike Ko bom velik, ki otrokom nudi ter zagotavlja krepitev čustvene inteligence in varuje duševno zdravje otrok skozi skupinsko dinamiko. Pomoči pa ne nudim le otrokom in mladostnikom, temveč izvajam tudi delavnice za starše ter strokovna izobraževanja za pedagoške in druge strokovne delavce. Najbolj pomemben projekt našega zavoda so prav gotovo psihoterapevtski poletnih tabori, ki jih vodim že sedem let. V ambulanti SFU Ljubljana že več let izvajam psihoterapijo otrok in mladostnikov. Svoje bogate izkušnje dela z otroki in mladostniki nadgrajujem tudi na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol, kjer sem delno zaposlena kot spremljevalka otroka z avtistično motnjo.

Izvajalka preliminarnega modula:

Daša Cek Stepančič, mag. psihosocialne pomoči, asistentka za področje psihosocialnega svetovanja na FUDŠ, ustanoviteljica Centra PoMOČ in KVS Slovenija

Na Fakulteti za uporabne družbene študije sem zaključila magistrski študij Psihosocialna pomoč. Magistrsko delo nosi naslov Celostna obravnava otrok in mladostnikov v vzgoji in izobraževanju. Deset let sem bila za polni delovni čas zaposlena kot profesorica na Gimnaziji in zdravstveni šoli v Novi Gorici. Psihosocialno pomoč in podporo nudim v okviru zasebne svetovalnice na Goriškem, kjer pomagam otrokom, mladostnikom ter odraslim tekom individualne, partnerske, družinske in skupinske obravnave. Vodim predavanja in delavnice za starše, odraščajoče otroke, podjetja ter društva. Sem idejni in izvedbeni vodja portala ter združenja psihosocialnih svetovalcev Slovenije – KVS Slovenija. Svoje strokovno znanje širim z udeležbami na izobraževanjih in pisanjem člankov. Menim, da je epidemija Covida-19 pokazala na veliko vrzel v skrbi za duševno zdravje slovenskih otrok in mladostnikov ter poudarjam pomen kakovostne pomoči otrokom v stiski. Od te je namreč odvisna prihodnost posameznikov in nenazadnje družbe kot celote.

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu kvs.slovenija@gmail.com in na 031 734 233.

Zgodba, ki povezuje.

%d bloggers like this: