Enoletni specialistični program: Psihosocialno svetovanje otrokom in mladostnikom

Nudenje psihosocialne pomoči je v nekaterih aspektih podobno delu z odraslimi, v marsičem pa se močno razlikuje in od strokovnega delavca terja popolnoma drugačen pristop. Otrokov primarni način izražanja namreč niso besede, ampak igra, zato moramo k njemu pristopiti na drugačen, bolj kreativen način. Poleg tega pa je pri delu z otroki ključno delo s starši, po potrebi pa tudi sodelovanje z drugimi deležniki, kot so centri za socialno delo, šole, vrtci in v skrajnih primerih policija.

Trajanje programa: 1 leto.

Število kontaktnih ur: 48 kontaktnih ur za prvi modul (8 x 6 ur) in 9 ur za drugi modul (4 x 2 uri za supervizije + 1 ura za zaključno evalvacijo) ter p. p. 4 ure za preliminarni modul.

Komu je program namenjen?

Izpopolnjevanje je namenjeno vsem, ki si želite osvojiti specifična znanja in veščine za nudenje psihosocialne pomoči otrokom ter mladostnikom, se naučiti osnov igralne terapije, terapije s peskom in uporabe projektivnih ter drugih kreativnih tehnik za delo z otroki in mladostniki.

Kaj boste s programom pridobili?

 • Novo razumevanje otrokovega/mladostnikovega sveta
 • Veščine in tehnike za vzpostavljanje zaupnega odnosa z otroki in mladostniki
 • Novo znanje za kompetentno nudenje psihosocialne pomoči otrokom, tudi najmlajšim
 • Praktične vaje in kreativne tehnike, ki jih boste lahko uporabili v vaši svetovalni praksi
 • Delovne liste in drug material za delo
 • Znanje za učinkovito delo s starši
 • Kompetence in znanje za pisanje poročil, podajanje prijave in ustvarjanje drugih dokumentov, ki jih potrebujemo pri nudenju psihosocialne pomoči

Vsebine:

 • preliminarni modul – osnove psihosocialnega svetovanja (obvezno za študente in diplomante psihologije, socialnega dela in pedagoških smeri) (4 ure, online) – Daša Cek Stepančič
 • modul 1 – teoretične in praktične osnove psihosocialnega svetovanja otrokom in mladostnikom:
  • 1. srečanje: Jaz kot psihosocialni delavec z otroki in mladostniki – vrednote, vizija, kaj jaz občutim ob svojem delu, motiv za moje delo, kaj mi delo prinaša, sklepanje terapevtskih dogovorov – Nina Kočar (6 ur)
  • 2. srečanje: Osnove nudenja psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom – inter in intrapersonalne veščine za delo z otroki in mladostniki, osnovni principi igralne terapije – Kamila Holla (6 ur)
  • 3. srečanje: Tehnike za vzpostavljanje odnosa, raziskovanje doživljanja – Reka življenja, Met na obroč ipd. – Nina Kočar (6 ur)
  • 4. srečanje: Tehnike za iskanje rešitev – KVT za otroke, tehnike Prestrašeni Peter, Mreža skrbi, različni delovni listi za delo z otroki in mladostniki – Nina Kočar (6 ur)
  • 5. srečanje: Projekcijske tehnike – Uporaba knjigic, kart, zgodb, osnove terapije s peskom – Jerica Okorn (6 ur)
  • 6. srečanje: Tehnike za nudenje psihosocialne pomoči ob specifičnih problematikah – depresija, anksioznost (vključujoč socialno anksioznost in OKM), samopoškodovalno vedenje, samomorilnost, ne-varna navezanost, travma – Irena Kuntarič Žibert (6 ur)
  • 7. srečanje: Delo s starši in drugimi pomembnimi deležniki (šole, CSD, sodišče itd.) – Tehnike učinkovitega sodelovanja s starši, pisanje kakovostnih poročil – Irena Kuntarič Žibert + Kamila Holla (6 ur)
  • 8. srečanje: Kako kot psihosocialni delavec pri delu z otroki poskrbeti zase – Irena Kuntarič Žibert (6 ur)
 • modul 2 – skupinske supervizije in zaključna evalvacija:
  • 9. srečanje: supervizija – Irena Kuntarič Žibert/Kamila Holla (2 uri)
  • 10. srečanje: supervizija – Irena Kuntarič Žibert/Kamila Holla (2 uri)
  • 11. srečanje: supervizija – Irena Kuntarič Žibert/Kamila Holla (2 uri)
  • 12. srečanje: supervizija (2 uri) in zaključna evalvacija (1 ura) – Irena Kuntarič Žibert/Kamila Holla

Termini: vsako 2. soboto v mesecu, z izjemo terminov v juliju in avgustu, na naslednje datume:

 1. modul: 8. 1. 2022, 12. 2. 2022, 12. 3. 2022,  9. 4. 2022, 14. 5. 2022, 11. 6. 2022, 2. 7. 2022 in 27. 8. 2022 (vsako srečanje v trajanju 6 ur, 9.00-15.30 s 30 minutnim odmorom),
 2. modul: 10. 9. 2022, 8. 10. 2022 in 12. 11. 2022 (vsako srečanje v trajanju 2 uri, 9.00-11.00) ter 10. 12. 2022 (srečanje v trajanju 3 ure, 9.00-12.00).

Preliminarni modul se bo izvedel online, v četrtek, 6. 1. 2022 od 16. do 20. ure.

Metode dela: predavanja, izkustvene vaje, delo v parih in manjših skupinah, analiza praktičnih primerov, demonstracija svetovanja, supervizija, primeri iz prakse idr.

Način izvedbe: hibridni način (deloma v živo, deloma online). O načinu izvedbe vsakega od srečanj boste pisno obveščeni vsaj 1 teden prej. Izvajalec se obvezuje, da bo vsaj 40 % ur 1. in 2. modula izvedel v živo (v Ljubljani), razen v primeru omejitev gibanja/zbiranja.

Izvajalke 1. in 2. modula:

Nina Kočar, uni. dipl. biopsihologinja, MSc Counselling studies, direktorica in ustanoviteljica Lunine vile

Kamila Holla, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, mag. terapevtske pedagogike

Jerica Okorn, diplomantka psihosocialne pomoči

Irena Kuntarič Žibert, BA. Pth., spec. psihoterapije otrok in mladostnikov pod supervizijo

Izvajalka preliminarnega modula:

Daša Cek Stepančič, mag. psihosocialne pomoči, asistentka za področje psihosocialnega svetovanja na FUDŠ, ustanoviteljica Centra PoMOČ in KVS Slovenija

Pogoji za vključitev v program: v program se lahko vključijo študenti zaključnega letnika psihosocialnega svetovanja/pomoči ali psihoterapije na 1. ali 2. stopnji, diplomanti 1. in 2. stopnje psihosocialnega svetovanja/pomoči, psihologi, psihoterapevti, socialni ter pedagoški delavci. Za psihologe, socialne in pedagoške delavce je pogoj za pristop k 1. modulu opravljen preliminarni modul.

Cena: 1180 eur za udeležence brez preliminarnega modula in 1220 eur za udeležence s preliminarnim modulom. V ceno je vključeno tudi gradivo izvajalca. Možno je plačilo na 3 obroke, pri čemer se prvi obrok plača ob prijavi (400 eur), drugi do 17. 4. 2022 (400 eur) in tretji do 17. 9. 2022 (380 eur za udeležence brez preliminarnega modula ter 420 eur za udeležence s preliminarnim modulom). Prijava je potrjena s plačilom prvega obroka ali celotne kotizacije.

Ne spreglejte: za prijave do 25. 11. 2021 je izobraževanje na voljo po ceni za zgodnje prijave: 1140 eur za udeležence brez preliminarnega modula in 1180 eur za udeležence s preliminarnim modulom.

S prijavo se prijavitelj zavezuje k plačilu celotnega zneska izobraževanja in soglaša, da KVS Slovenija ter izvajalec posredovane osebne podatke zbirata in obdelujeta z namenom prijave ter izvedbe izobraževanja.

Število udeležencev je omejeno. Minimalno število udeležencev je 8, maksimalno pa 17. Pri večjem številu prijav bomo upoštevali vrstni red prejetih prijav.

Pogoji za uspešen zaključek programa in pridobitev specialistične listine/potrdila o udeležbi:

 • prisotnost pri vsaj 75 % vsebin 1. modula in 80 % vsebin 2. modula,
 • oddaja 2 poročil o obravnavi otroka/mladostnika (v roku 2 mesecev po zaključku programa),
 • oddaja refleksije programa.

Specialistično listino po zaključenem programu pridobijo psihosocialni svetovalci in psihoterapevti. Pridobitev specialistične listine je za študente psihosocialnega svetovanja in psihoterapije možna po zaključku študija, po zaključenem programu prejmejo potrdilo o udeležbi. Ostali prejmejo potrdilo o udeležbi. Potrdilo se lahko uveljavlja za potrebe napredovanja v naziv.

Prijave: prijave so možne do 22. 12. 2021 na kvs.slovenija@gmail.com. Ob prijavi navedite naslednje podatke: ime in priimek, izobrazba, zaposlitev in področje dela, naslov, telefonska številka in ali se prijavljate na program brez ali s preliminarnim modulom.

Program se bo ponovno izvajal predvidoma šele čez dve leti.

Za več informacij smo vam na voljo za zgornjem e-naslovu in na 031 734 233.

Zgodba, ki povezuje.

%d bloggers like this: