IZOBRAŽEVANJE IZ TERAPIJE SPREJEMANJA IN PREDANOSTI (ACT)

Sobota, 27. 3. 2021

9.00-16.00

Kaj je Terapija sprejemanja in predanosti (ACT)?

Terapija sprejemanja in predanosti (ACT; angl. Acceptance and Commitment Therapy) je na čuječnosti temelječa vedenjska psihoterapija. Uvrščamo jo v 3. generacijo razvoja kognitivno vedenjske terapije, ki se v svojih temeljnih konceptih precej razlikuje od tradicionalnih kognitivnih in vedenjskih terapevtskih pristopov. Namesto spreminjanja in obvladovanja neprijetnih misli in čustev se ACT osredotoča na vzpostavljanje distance do nekoristnih ali omejujočih misli in prepričanj ter na sprejemanje neprijetnih čustev ali telesnih senzacij. Skozi procese sprejemanja neprijetnih doživljanj ustvarjamo pogoje, v katerih lahko neprijetna čustva sama, s svojim lastnim tempom izzvenijo. Skozi Terapijo sprejemanja in predanosti posameznik spreminja svoj odnos do neprijetnih ali bolečih notranjih izkušenj. S tem se opušča borba z  neželenimi mislimi, impulzi in čustvi. Ravno borba in obvladovanje neprijetnih notranjih izkušenj pa je temeljno gonilo dolgotrajnih čustvenih in vedenjskih težav. Miselne in vedenjske strategije obvladovanja neprijetnih misli in čustev v ACT obravnavamo kot ključne vzdrževalne dejavnike številnih psiholoških motenj, ki so definirane v psihiatričnih klasifikacijah. ACT se ob opuščanju neučinkovitih strategij obvladovanja simptomov (npr. odganjanje misli, distrakcije, izogibanja, relaksacije, iskanja zagotovil itd.), ki simptome poglabljajo, usmerja k uresničevanju posameznikovih temeljnih življenjskih vrednot. Na ta način postaja posameznikov fokus uresničevanje tistega, kar mu je v življenju pomembno (npr. vrednote kot so partnerstvo, prijateljstvo, starševstvo, poklic, zabava itd.). Trud in energija, ki jo posameznik usmerja v obvladovanje simptomov se preusmeri k predani akciji, skozi katero oseba uresničuje njej pomembna življenjska področja.

Vsebine in potek izobraževanja

Delavnica vključuje spoznavanje temeljnih ACT konceptov in principov dela. To so: kognitivna defuzija, sprejemanje neprijetnih izkušenj, stik s sedanjostjo, razvijanje opazujočega dela sebe, opredelitev življenjskih vrednot in njihovo uresničevanje. Delo bo ob predstavitvi teorije potekalo skozi izkustvene vaje.

Udeleženci bodo spoznali:

  • običajne miselne procese in zgodbe, ki jih ustvarjajo človeški možgani. Na njihovi osnovi nastajajo številna neprijetna čustva in vedenjske strategije, s katerimi se želimo neprijetnosti izogniti. Udeleženci bodo preizkusili tehnike kognitivne defuzije,
  • funkcijo neprijetnih čustev in njihovo patologizacijo v zahodnih družbah. Skozi vaje bodo udeleženci spoznali nekaj principov sprejemanje neprijetnih čustev,
  • načine osredotočanja na sedanji trenutek, ki prekinjajo miselne procese, kot so ruminiranje, katastrofiziranje, primerjanje, negativno vrednotenje, skrbenje  itd.,
  • načine razvijanja opazujočega dela sebe,
  • principe oblikovanja življenjskih vrednot in opredelitve vedenj (predana akcija), s katerimi vrednote uresničujemo.

Delavnica bo potekala od 9h do 16h. Odmor za kosilo je predviden od 12.30h – 13.30h.

Delavnica je namenjena vsem, ki delujejo ali se usposabljajo za delo v poklicih pomoči (svetovalci, psihologi, pedagogi, zdravniki, psihoterapevti, socialni delavci, medicinske sestre, delovni terapevti in podobno).

Izvajalki izobraževanja:

Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije, kognitivno vedenjska terapevtka in učiteljica / supervizorka transakcijske analize. Vrsto let je bila zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje na oddelku za kognitivno vedenjsko terapijo. V zadnjem desetletju opravlja psihološko svetovanje in psihoterapijo v Centru za psihološko svetovanje Persona. Pri svojem delu združuje več psihoterapevtskih pristopov. Pomemben del njene psihološke prakse je vodenje in izvajanje izobraževanj ter delavnic s področja kognitivno vedenjske terapije, transakcijske analize in nekaterih smeri sistemske terapije. Izvaja supervizije strokovnjakov s področja duševnega zdravja.

Nuša Klinar, univ. dipl. psihologinja, kognitivno vedenjska terapevtka in transakcijsko analitična terapevtka, zaposlena v Centru za psihološko svetovanje Persona. Bogate delovne izkušnje je v preteklosti pridobivala na oddelku za kognitivno vedenjsko terapijo v psihiatrični bolnišnici Begunje. Izvaja individualno in skupinsko psihološko svetovanje in psihoterapijo raznolikih čustvenih in vedenjskih motenj. Sodeluje pri pripravi in izvajanju izobraževanj na področju kognitivno vedenjske terapije in transakcijske analize ter izvaja tečaje čuječnosti za ljudi z anksioznimi motnjami in depresijo.

Več o izvajalkah in njunem delu lahko najdete na: www.psihologinja.si

Cena in prijave

Cena izobraževanja je 150 eur in vključuje udeležbo na 6-urnem online izobraževanju, prejem gradiva in potrdila o udeležbi. Minimalno število prijavljenih za izvedbo izobraževanja je 12 udeležencev.

Zbiranje prijav poteka do 17. 3. 2021 na e-naslovu: kvs.slovenija@gmail.com

Prijava je potrjena s plačilom kotizacije.

Za več informacij smo dosegljivi na e-naslovu kvs.slovenija@gmail.com ali telefonski številki 031-734-233.

Zgodba, ki povezuje.

%d bloggers like this: