Izobraževanje PASTI PSIHOPATOLOGIJE

Mala šola psihiatrije za psihosocialne svetovalce, psihoterapevte in coache ter vse, ki vas zanima pridobitev novih znanj in veščin s področja ohranjanja duševnega zdravja.

Trajanje programa:

Od 19. marca do 14. maja 2022

3 spletni moduli ob sobotah dopoldne

Število ur: 

11 kontaktnih ur – 3x po 3,5 – 4 ure:

1,5 – 2 uri – interaktivno predavanje z diskusijo;

1, 5 – 2 uri – praktični primeri, igranje vlog, ”peer-coach” intervizija / supervizija, evalvacija.

Komu je program namenjen?

Izpopolnjevanje je namenjeno psihosocialnim svetovalcem, psihologom, psihoterapevtom in coachem (ter študentom omenjenih smeri), ki si želite osvojiti specifična znanja in veščine za prepoznavanje ter obravnavo klientov z izkušnjami stresnih, anksioznih in razpoloženjskih motenj v trenutnem, s pandemijo COVID-19 obremenjenem času. 

Kaj boste s programom pridobili?

 • Pregled stresnih, anksioznih in razpoloženjskih duševnih motenj v trenutnem času –  teoretični in praktično-svetovalni vidik:
  • Klasifikacije (MKB, DSM),
  • Klinična slika,
  • Epidemiologija,
  • Patofiziologija,
  • Zdravljenje;
 • Prepoznavanje, kdaj klientove življenjske težave prerastejo v klinično pomembno duševno motnjo oziroma so posledica organske bolezni in je potrebno za zagotovitev ohranjanja klientovega zdravja ali celo življenja v terapevtsko obravnavo vključiti družinskega zdravnika ali psihiatra;
 • Znanje o psihodiagnostičnem intervjuju, motivacijskem intervjuju in o oceni samomorilnosti;
 • Novo znanje za kompetentno nudenje psihosocialne in terapevtske pomoči osebam z izkušnjo težav na področju duševnega zdravja;
 • Praktične vaje in tehnike, ki jih boste lahko uporabili v vaši svetovalni in terapevtski praksi.

Vsebine:

1. modul: Pandemija COVID-19 in duševno zdravje

Stresni odziv in stresne motnje, pandemska izčrpanost, sindrom izgorelosti

 • Kaj pomeni epidemija in zakaj nam prinaša stres;
 • Posledice koronakrize in same bolezni COVID-19 na duševno zdravje;
 • Pasti in izzivi pri delu s klienti;
 • Priporočila za delo s klienti in skrb zase;
 • Kako se zaščititi pred izgorevanjem v koronakrizi;
 • Praktični del: ”Peer-coach”  intervizija / supervizija;
 • Diskusija z evalvacijo.

2. modul: Anksiozne motnje

Anksiozne motnje pod drobnogledom, pasti pri obravnavi oseb z izkušnjo anksioznih motenj

 • Kaj že vemo o anksioznih motnjah? Naše izkušnje, prepričanja, miti, dileme;
 • Razdelitev motenj po mednarodnih klasifikacijah – Klinična slika – Epidemiologija, patofiziologija – nevrobiološko ozadje motenj;
 • Zdravljenje: farmakološki, psihološki, komplementarni pristopi;
 • Oblike sodelovanja med strokovnjaki;
 • Praktični del: Prikazi primerov anksioznih motenj, igranje vlog, lastni primeri iz prakse – ”Peer-coach”  intervizija / supervizija;
 • Diskusija z evalvacijo.

3. modul: Razpoloženjske motnje,  samomorilnost in samopoškodbeno vedenje

 • Kaj že vemo o motnjah razpoloženja, samomorilnosti in samopoškodbenem vedenju? Naše izkušnje, prepričanja, miti, dileme;
 • Teoretična izhodišča – Razdelitev razpoloženjskih motenj po MKB – Klinična slika – Epidemiologija,  patofiziologija – nevrobiološko ozadje motenj;
 • Zdravljenje: farmakološki, psihološki, komplementarni pristopi;
 • Pasti pri obravnavi razpoloženjskih motenj;
 • Samomorilno in samopoškodbeno vedenje;
 • Ocena samomorilnosti, ukrepanje;
 • Oblike sodelovanja med strokovnjaki;
 • Praktični del: Prikazi primerov razpoloženjskih motenj, igranje vlog, lastni primeri iz prakse, trening ocene samomorilnosti –  ”Peer-coach”  intervizija / supervizija;
 • Diskusija z evalvacijo.

Termini: 

Marec – maj 2022

3 spletni moduli ob sobotah dopoldne – od 9. do 12. 30 oz. 13. ure

 1. modul: sobota, 19. marec 2022
 2. modul: sobota, 9. april 2022
 3. modul: sobota, 14. maj 2022

Metode dela: 

predavanja, izkustvene vaje, delo v parih in manjših skupinah, analiza praktičnih primerov, demonstracija intervjujev, svetovanja, peer-coach intervizija / supervizija, primeri iz lastne prakse idr.

Način izvedbe: 

preko spletne platforme ZOOM.

Izvajalka:

Julija Kržišnik, dr. med., specialistka psihiatrije, sistemska terapevtka

Več o izvajalki:

Julija Kržišnik je leta 2011 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leto pozneje je opravila strokovni izpit za opravljanje poklica doktor medicine na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. V letih od 2012 do 2017 je opravljala klinično specializacijo iz psihiatrije, zaposlena na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Opravila je podiplomsko izobraževanje iz psihopatologije, psihofarmakologije in psihoterapije ter izpopolnjevanje iz sodnomedicinske psihiatrije  v Zaporski psihiatrični kliniki v Berlinu v Nemčiji. Specialistični izpit iz psihiatrije je iz teme Motnja pozornosti in aktivnosti na stičišču z bipolarno motnjo razpoloženja zaključila s pohvalo. V letih 2018-2021 si je nabirala dragocene delovne izkušnje kot specialistka psihiatrije v psihiatričnih ambulantah za odrasle in mladostnike v Ljubljani ter v Centru za duševno zdravje odraslih Posavje.

Leta 2020 je zaključila podiplomski študij iz Družinske sistemske psihoterapije, ki ga organizirata Medicinska fakulteta v Ljubljani ter Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo iz Ljubljane in Londona.

Od leta 2021 deluje v zasebni Posvetovalnici za duševno zdravje Pax et amor v Ljubljani. Sodeluje pri izvajanju inovativnega programa za opismenjevanje na področju stresnih, razpoloženjskih, anksioznih in osebnostnih motenj – OMRA, ki je financiran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Poleg vsakodnevnega dela s pacienti in klienti v zasebni praksi že četrto leto organizira Malo šolo psihiatrije za izvenklinične psihoterapevte, psihosocialne svetovalce in coache z naslovom Pasti psihopatologije ter številna druga izobraževanja na področju preventive in ohranjanja duševnega zdravja.

Kotizacija in prijava

Kotizacija za udeležence vseh treh spletnih modulov (11 kontaktnih ur) znaša 245 evrov in se plača preko bančnega nakazila v enkratnem znesku. Udeleženci prejmejo gradivo izvajalke in e-potrdilo o udeležbi. Potrdilo se izda na prošnjo udeleženca.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 7. marca 2022, na kvs.slovenija@gmail.com. Ob prijavi navedite naslednje podatke: ime in priimek, izobrazba, zaposlitev in področje dela, naslov ter telefonska številka. S prijavo se prijavitelj zavezuje k plačilu celotnega zneska izobraževanja in soglaša, da KVS Slovenija ter izvajalec posredovane osebne podatke zbirata in obdelujeta z namenom prijave ter izvedbe izobraževanja.

Kotizacijo v enkratnem znesku poravnate najkasneje do 15. 3. 2022. Račun za plačilo prejmete po izvedenem prvem spletnem modulu.

Podatki za plačilo kotizacije:

Julija Kržišnik s.p. 

Ulica Ivana Roba 19, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0311 9100 0057 238

Znesek: 245,00 eur

Sklic: 12 0000

Namen plačila: PSIHOEDUKACIJA

Minimalno število s plačilom potrjenih prijav za izvedbo izobraževanja je 12 udeležencev.

O izpeljavi izobraževanja boste prek e-pošte predvidoma obveščeni v sredo, 16. 3. 2022.

V primeru nezadostnega števila prijav se izvajalka obvezuje, da bo plačane kotizacije vrnila na vaš TRR najkasneje do 18. 3. 2022.

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu kvs.slovenija@gmail.com in na 031 734 233.

Zgodba, ki povezuje.

%d bloggers like this: