Izobraževanje Podpreti in dati upanje: svetovalno delo z žrtvami nasilja

Soboti, 5. in 12. 11. 2022 (17.00-20.30),

online

Psihosocialno svetovanje ali psihoterapija je za žrtve nasilja izrednega pomena. Utrpeli osebi daje priložnost za integracijo travmatičnih vsebin, vzpostavitev varnega odnosa ter delo na osebni rasti in lastnih virih moči. V praksi gre pogosto za kompleksne primere, prepojene z bolečino, gnusom, sramom in krivdo, ki od strokovnjaka zahtevajo predvsem profesionalno uravnoteženost – med ohranjanjem zaupanja in etičnih ter zakonskih načelih intervencij, med zadostno mero senzibilnosti in hkrati stabilnosti ob vsebini, sposobnostjo prepoznave klientovih čustvenih potreb, obenem pa obvladovanje bolečih čustev, ki se vzbujajo v njem.

Kaj lahko od izobraževanja pričakujete?

Izobraževanje je namenjeno pridobivanju kompetenc s področja psihosocialnega in psihoterapevtskega dela z žrtvami nasilja. Tekom dvodnevne delavnice se bomo pobližje spoznali s področji, ki so pomembna za opravljanje svetovalnega dela z žrtvami nasilja. Pogledali si bomo vpliv primarne družine in s tem povezan medgeneracijski prenos travme, opredelili bomo, kaj je travma in kako se manifestira pri žrtvi nasilja. Spoznali bomo zakonski okvir s področja svetovalnega dela z žrtvami nasilja in pomembnost dogovorov v svetovalnem procesu. Izhajajoč iz transakcijske analize bomo pojasnili, kaj so driverji in kako jih implementirati v obravnavo klienta, ki je žrtev nasilja. Spoznali bomo psihološko igro dramskega trikotnika. Podrobno si bomo pogledali svetovalni proces z žrtvijo nasilja in se v sklopu praktičnih primerov postavili v vlogo svetovalca/terapevta. Glavni cilj izobraževanja je pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja ter krepitev kompetenc za individualno svetovalno delo z žrtvami nasilja. 

Z udeležbo na dvodnevni delavnici boste pridobili teoretična znanja s področja travme, transakcijsko-analitičnega in kognitivno-vedenjskega psihoterapevtskega pristopa ter spoznali pomembne zakonske okvirje pri delu z žrtvami nasilja. Z izkustvenim delom ob obravnavi primerov iz prakse se boste postavili v vlogo svetovalca/terapevta. Pridobili boste teoretična in praktična znanja s področja obravnave žrtev nasilja, opolnomočenja žrtve nasilja in svetovalnega procesa pri tovrstnih klientih. Podelili boste lahko tudi vaše primere iz prakse in prejeli usmeritve za nadaljnje delo.

Komu je izobraževanje namenjeno?

V program vabljeni psihosocialni svetovalci, psihoterapevti, psihologi, socialni in pedagoški delavci ter študenti omenjenih smeri, ki si želite pridobiti kompetence za kakovostno svetovalno delo z žrtvami nasilja. Dobrodošli tudi vsi, ki si želite pridobiti nova znanja s področja KVT in TA pristopa.

Termini in lokacija:

Izobraževanje bo potekalo prvi dve soboti v novembru, 5. 11. in 12. 11. 2022, od 17.00 do 20.30 preko spletne platforme Zoom.

O izvajalkah:

Viktorija Zupančič (na levi) in Petra Zajc (na desni)

Viktorija Zupančič in Petra Zajc sta magistrici psihosocialne pomoči in specializantki transakcijsko-analitičnega psihoterapevtskega pristopa. Obe aktivno delujeta na področju psihosocialnega svetovanja in podpore žrtvam nasilja.

Viktorija svetovalno in terapevtsko delo opravlja v okviru zasebne psihoterapevtske prakse v Ljubljani in online, kjer nudi individualna ter partnerska svetovanja. Zaposlena je v Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, kjer kot svetovalka opravlja svetovalno in terapevtsko delo z žrtvami nasilja, izvaja delavnice o ozaveščanju problematike nasilja ter pokriva področje prostovoljnega dela v organizaciji. Kot svetovalka je delovala tudi na telefonski liniji za psihološko podporo NIJZ v času epidemije COVID-19. Je članica Društva za transakcijsko analizo Slovenije – Sloventa. Redno se udeležuje dodatnih izpopolnjevanj in izobraževanj, da lahko kliente v terapevtskem procesu čim bolj podpre.

Petra svetovalno in terapevtsko delo opravlja v Ljubljani v okviru svoje psihoterapevtske prakse, kjer nudi individualna, partnerska ter družinska svetovanja. Že tekom študija je izvajala svetovalno podporo žrtvam nasilja kot prostovoljka. Sodelovala je v projektu Child-friendly Barnahus za mladoletne žrtve zlorab in nasilja. Vodila je skupino za samopomoč za ženske z izkušnjo spolne zlorabe in prav tako plesno-svetovalno skupino za ženske za krepitev pozitivne samopodobe v okviru lastnega programa Osebna rast skozi ples. V okviru NIJZ programa za psihološko podporo v času epidemije COVID-19 je nudila telefonska svetovanja. Je članica Društva za transakcijsko analizo Slovenije – Sloventa – in združenja kognitivno-vedenjskih svetovalcev Slovenije – KVS Slovenija. S področja nasilja, travme in drugih psihoterapevtskih vsebin se redno udeležuje dodatnih izobraževanj.

Kotizacija in prijave:

Kotizacija za izobraževanje znaša 79 eur.

Število prostih mest je omejeno. Izobraževanje bo izvedeno, v kolikor bo prijavljeno minimalno 8 oseb. Podatke za plačilo boste prejeli po oddaji prijave. Udeleženci prejmejo e-gradivo in e-potrdilo o udeležbi. Potrdilo se izda na prošnjo izobraževanca.

Prijave zbiramo do nedelje, 30. 10. 2022, na kvs.slovenija@gmail.com 

Ob prijavi navedite naslednje podatke: ime in priimek, izobrazba, zaposlitev in področje dela, naslov ter telefonska številka. S prijavo se prijavitelj zavezuje k plačilu celotnega zneska izobraževanja in soglaša, da KVS Slovenija ter izvajalec posredovane osebne podatke zbirata in obdelujeta z namenom prijave ter izvedbe izobraževanja.

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu kvs.slovenija@gmail.com in na 031 734 233.

Zgodba, ki povezuje.

%d bloggers like this: