Kognitivno-vedenjsko svetovanje

Kaj je kognitivno-vedenjsko svetovanje?

Kognitivno-vedenjsko svetovanje je svetovalni proces, ki poteka po načelih kognitivno-vedenjskega pristopa. Gre za nabor različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, s katerimi vam svetovalec lahko pomaga, če se soočate s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Tekom svetovalnega pogovora vas nežno spodbuja k raziskovanju vaših vzorcev razmišljanja, čustvovanja in vedenja ter vas podpira pri doseganju želenih sprememb, ki se iz svetovalnega procesa prenašajo v vaše vsakodnevno življenje. To pozitivno vpliva na občutenje osebnega zadovoljstva in medosebne odnose.

Kognitivno-vedenjsko svetovanje je oblika pomoči, pri kateri ne gre za dajanje navodil ali nasvetov, ampak podporo posamezniku, da najde zanj najboljše možne rešitve. Gre torej za dejaven premik od težave k zastavljenim ciljem: izboljšanju počutja in dosegi vedenjskih sprememb. Kognitivno-vedenjsko svetovanje je k ciljem oz. razreševanju težav usmerjen ter sistematičen pristop k raznovrstnim težavam. Glavna naloga svetovalca je, da vas usposobi, da postanete sam sebi svetovalec – da bi v prihodnje zmogli samostojno razreševati svoje težave.

Osrednje načelo kognitivno-vedenjske modalitete je, da se počutimo tako, kakor razmišljamo. Kognitivno-vedenjsko svetovanje zato vključuje prepoznavanje misli, prepričanj in pomenov, ki se aktivirajo v različnih situacijah ter močno vplivajo na naše doživljanje in vedenje. Pomaga razbiti začarani krog negativnega razmišljanja, čustvovanja in vedenja. Vpliv tovrstnega razmišljanja ponazarja spodnji primer.

Kdaj se odločiti za kognitivno-vedenjsko svetovanje?

Kognitivno-vedenjsko svetovanje je namenjeno otrokom od 10. leta starosti dalje, mladostnikom in odraslim. Pomaga pri širokem razponu težav:

 • anksioznost
 • zasvojenost
 • kronična utrujenost
 • kronične bolečine
 • motnje hranjenja
 • izgorelost
 • depresivno počutje
 • obsesivno-kompulzivna motnja
 • panična motnja
 • raznovrstne fobije
 • težave v medosebnih odnosih
 • prilagoditvene težave
 • težave z jezo, ljubosumjem, sramom itd.

Kdo je kognitivno-vedenjski svetovalec?

Kognitivno-vedenjsko svetovanje lahko izvaja za to ustrezno usposobljena oseba (magister psihosocialnega svetovanja, smer študija Kognitivno-vedenjski pristop, ali kognitivno-vedenjski terapevt). Seznam naših svetovalcev najdete tukaj.

Kako poteka kognitivno-vedenjsko svetovanje?

Kognitivno-vedenjsko svetovanje se izvaja v obliki pogovora v živo ali na daljavo (online). Individualna srečanja navadno potekajo enkrat tedensko po 60 ali 90 minut, v dogovoru s svetovalcem lahko tudi pogosteje ali redkeje. V začetni fazi obravnave je ključno, da svetovalec dobro spozna vaše težave, da se določijo cilji svetovanja in da s svetovalcem sklenete svetovalni dogovor, ki opredeljuje prostovoljnost udeležbe, zaupnost informacij, načine obveščanja ob odsotnostih, točnost pri prihodih na srečanja, plačevanje finančnih obveznosti ipd. V osrednjem delu svetovalnega procesa je pozornost usmerjena v iskanje ter preizkušanje različnih rešitev za vaše težave, v sklepnem delu pa v vztrajanje pri uvedenih spremembah. Trajanje celotne obravnave je odvisno od zakoreninjenosti težav, vaše aktivnosti in želja.

Svetovalec je med potekom srečanja na voljo samo vam, povsem se vam posveti, vas pozorno posluša in se odziva na to, kar mu zaupate. Pri delu je zavezan poklicni molčečnosti, zato ste z njim lahko povsem odkriti. Vaše iskreno podajanje informacij o težavah, čustvih, skrbeh in življenjskih izkušnjah, pa tudi o vašem dojemanju svetovalca ter svetovalnega procesa je izrednega pomena za dober odnos s svetovalcem in dosego želenega napredka.

Oblike kognitivno-vedenjskega svetovanja:

Kognitivno-vedenjsko svetovanje se izvaja v individualni in skupinski obliki. Na voljo je tudi obravnava parov in družin.

Pisano na kožo vsem, ki se želite zazreti vase in življenjske spremembe načrtovati skozi individualni pogovor s svetovalcem, ki se bo posvetil samo vam.

Prava izbira za vse, ki se soočate s težavami v partnerskem ali družinskih odnosih, ter vse, ki si želite okrepiti vezi z vašimi najdražjimi.

Za vas, ki želite vaše izkušnje podeliti v skupini in prejeti podporo svetovalca ter ljudi, ki se srečujejo s podobnimi težavami.

Svetovalec se vam bo med srečanjem povsem posvetil, pozorno vas bo poslušal in se odzival na to, kar mu boste zaupali. Pri delu je zavezan poklicni molčečnosti, zato ste z njim lahko povsem odkriti.

%d bloggers like this: