8-TEDENSKI UVODNI TEČAJ ČUJEČNOSTI

TORKI, 19-21h (2.2. – 23.3. 2021)

Izvajalka programa: mag. Maja Bajt (https://www.tukaj-zdaj.si/)

Kaj je čuječnost?

Čuječnost (angl. mindfulness) je eden izmed najbolj obetavnih načinov za ohranjanje in izboljševanje duševnega zdravja, učinkovito orodje za osebnostno rast ter psihološko spoprijemanje s težavami. S čuječnostjo se učimo zavedati svojega doživljanja (telesnih občutkov, misli, čustev, zunanjega dogajanja), ne da bi se poskušali doživljaju izogniti in ga kakorkoli spreminjati.

Krepitev zavedanja je za čustveni in osebnostni razvoj vsakega posameznika ključnega pomena, saj predstavlja pomembno orodje za učenje izbire ter doseganje vedenjskih, osebnostnih in doživljajskih sprememb, povečuje možnost izbire odziva na dražljaje znotraj ter izven sebe.

Čuječnost je sposobnost vsakega človeka, ki pa jo lahko sistematično razvijamo in krepimo z različnimi vajami ter tehnikami. Razvijanje čuječnosti ima številne koristi za posameznika: boljša skrb zase, izboljšanje splošnega počutja, večja kvaliteta življenja, občutje notranje mirnosti, zmanjšanje doživljanja stresa, tesnobnosti, depresivnosti, izboljšanje medosebnih odnosov, bolj polno doživljanje življenja (Gotink in sod., 2015; Khoury in sod., 2015; Hempel in sod., 2014).

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programu Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), z nekaterimi elementi na čuječnosti temelječe kognitivne terapije (Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT). Kljub imenu je potrebno poudariti, da tečaj ni oblikovan kot psihoterapevtski, temveč kot psihoedukativni program. Dobro premišljena in temeljito preverjena struktura MBSR programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja ter učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku. Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in duševne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način.

V osmih tednih boste spoznali temeljne vaje čuječnosti (vaja Pregled telesa, sedeča meditacija, meditativno gibanje, meditativna hoja, druge krajše vaje čuječnosti, opravljanje vsakodnevnih aktivnosti na čuječen način), poleg tega pa se bomo skupaj lotevali tudi različnih tematik, ki lahko pripomorejo k večji kakovosti vašega bivanja in boljšemu počutju (medosebna komunikacija, spoprijemanje s stresom, spoznavanje delovanja našega uma itd.). Udeležba v programu spodbuja tudi aktivno vadbo čuječnosti doma, s pomočjo avdio posnetkov.

O izvajalki

Program bo izvajala mag. Maja Bajt, dipl. psih., spec. integrativne psihoterapije, učiteljica čuječnosti. Deluje v lastni psihoterapevtski in svetovalni praksi v Kranju, je vodja Inštituta tukaj in zdaj. Do sedaj je vodila že številne delavnice in tečaje čuječnosti, o kateri tudi predava. Čuječnost vključuje na vsa področja svojega delovanja, saj velja za enega izmed najbolj obetavnih načinov ohranjanja in izboljševanja duševnega zdravja. Več o izvajalki lahko najdete na https://www.tukaj-zdaj.si/.

Termini

Ob torkih, 19.00-21.00, in sicer:

2. februar: Prepoznavanje avtomatskega pilota
9. februar: Soočanje z ovirami – spoznavanje navad našega uma
16. februar: Biti prisoten – zavedanje dihanja in telesa v gibanju
23. februar: Soočanje s stresom
2. marec: Sprejemanje in dopuščanje
9. marec: Stresna komunikacija, čuječnost v odnosih
16. marec: Izbira življenjskega stila, skrb in sočutje do sebe
23. marec: Čuječnost v vsakodnevnem življenju – kako ohranjati redno prakso  

Poldnevno srečanje: 20. marec online ali v živo (če bo mogoče)

Cena in prijave

Cena programa je 230 eur. Cena vključuje uvodni telefonski intervju z izvajalko, 8 srečanj po 2 uri (online), eno poldnevno srečanje v živo ali online (v trajanju 5 ur), izročke tečaja in posnetke vodenih vaj. Po udeležbi bo mogoče pridobiti potrdilo o opravljenem izobraževanju.

V skupini bo med 5 in 10 udeležencev. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu. Prijava je potrjena s plačilom kotizacije. V primeru izvedbe tečaja z minimalnim številom udeležencev se čas posamičnega srečanja lahko nekoliko skrajša (- 15 min.).

Zbiranje prijav poteka do 26. 1. 2021 na e-mail naslovu: kvs.slovenija@gmail.com

Ko prejmemo vašo prijavo, vas bo izvajalka povabila k telefonskemu pogovoru, ki ga sestavlja nekaj vprašanj ter pojasnila glede vsebine in izvedbe programa.

Za več informacij smo dosegljivi na e-naslovu kvs.slovenija@gmail.com ali telefonski številki 031-734-233.

Zgodba, ki povezuje.

%d bloggers like this: