ZA SVETOVALCE

Supervizije

Podpora svetovalcem, da se lahko konstruktivno soočamo s stresnimi situacijami in da z iskanjem rešitev za težave ohranjamo zmožnost za učenje ter kakovostno delo s klienti. Supervizije potekajo v individualni, triadni in skupinski obliki.

Aktualne informacije

Mentorstvo

Pomoč svetovalcem začetnikom za lažje soočanje z izzivi, ki jih prinaša začetek opravljanja dela s klienti. Podpora mentorja prinaša novo znanje, krepi samozaupanje in je v pomoč pri oblikovanju profesionalne identitete svetovalca.

Aktualne informacije

Izobraževanja

Predavanja in delavnice so namenjene širjenju znanja, spoznavanju novih metod dela, izmenjavi izkušenj in povezovanju svetovalcev. Vseživljenjsko učenje odpira nove možnosti v svetovalnem delu s klienti.

Seznam izobraževanj


Supervizije, mentorstvo in izobraževanja so pot do osebne ter profesionalne odličnosti!

CENIK za mentorstvo in supervizije: glejte aktualne informacije

CENIK izobraževanj: glejte seznam izobraževanj

%d bloggers like this: