ZA SVETOVALCE

Supervizije

Podpora svetovalcem, da se lahko konstruktivno soočamo s stresnimi situacijami in da z iskanjem rešitev za težave ohranjamo zmožnost za učenje ter kakovostno delo s klienti. Supervizije potekajo v individualni, triadni in skupinski obliki.

Aktualne informacije

Mentorstvo

Pomoč svetovalcem začetnikom za lažje soočanje z izzivi, ki jih prinaša začetek opravljanja dela s klienti. Podpora mentorja prinaša novo znanje, krepi samozaupanje in je v pomoč pri oblikovanju profesionalne identitete svetovalca.

Aktualne informacije

Izobraževanja

Predavanja in delavnice so namenjene širjenju znanja, spoznavanju novih metod dela, izmenjavi izkušenj in povezovanju svetovalcev. Vseživljenjsko učenje odpira nove možnosti v svetovalnem delu s klienti.

Seznam izobraževanj


Supervizije, mentorstvo in izobraževanja so pot do osebne ter profesionalne odličnosti!

CENIK za mentorstvo in supervizije: glejte aktualne informacije

CENIK izobraževanj: glejte seznam izobraževanj

CERTIFIKAT KAKOVOSTI

Psihosocialnim svetovalcem omogočamo pridobitev certifikata kakovosti ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  • delo na področju psihosocialnega svetovanja v trajanju vsaj 1 leto,
  • vsaj 4 supervizije po minimalno 60 min. v 1 letu,
  • vsaj 12 ur strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v 1 letu.

Certifikat se izda za obdobje 1 leta in se ob izpolnjevanju pogojev lahko podaljša. Za pridobitev certifikata mora kandidat na naslov KVS Slovenija poslati potrdila o opravljenem izobraževanju in dokazilo o vključitvi v supervizijski proces. Slednje ni potrebno, v kolikor je supervizant vključen v supervizijo v okviru KVS Slovenija. Kakovost dela na področju psihosocialnega svetovanja se izkaže z oddajo 3 poročil o obravnavah klientov, upoštevajoč varovanje osebnih podatkov.

Odbor za kakovost KVS Slovenija bo o podelitvi certifikata svetovalcu odločil v roku 1 meseca od prejema prošnje s potrebnimi dokazili.

Pridobitev certifikata je za aktualne svetovalce KVS Slovenija brezplačna, za ostale pa strošek pridobitve znaša 120 eur/leto.

Za več informacij in navodila za oddajo poročil se lahko obrnete na nas na kvs.slovenija@gmail.com

%d bloggers like this: